TAKSINKULJETTAJAN TYÖ


Taksinkuljettajan työ on mielekästä ja vaihtelevaa. Siinä ollaan päivittäin tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa. Työajat ovat vaihtelevia -taksit liikkuvat myös iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Taksinkuljettajan tärkeimpiä ominaisuuksia on tulla hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja olla sosiaalisesti ulospäin suuntautunut. Luonnollisesti myös hyvä ajotaito ja turvallinen ajotapa sekä hyvä paikallistuntemus ovat perusominaisuuksia, joita hyvältä kuljettajalta tulee löytyä. Taksinkuljettajan työ ei kuitenkaan ole pelkästään autolla ajoa paikasta paikkaan. Kuljettaja myös avustaa asiakkaitaan, kuljettaa pieniä tavaralähetyksiä ja ennen kaikkea vastaa asiakkaan turvallisuudesta matkan aikana.

Taksinkuljettajaksi pätevöitymiseen on seuraavat vaatimukset:
  • On suorittanut taksinkuljettajan koulutuksen ja siihen liittyvän kokeen
  • On suorittanut paikallistuntemuskokeen sille asemapaikkakunnalle, jossa taksinkuljettajan työtä harjoittaa.
  • On oltava voimassa muu kuin lyhytaikainen ajo-oikeus (ns. kakkosvaihe suoritettu)
  • Täyttää C- tai D- ajokorttiluokan terveysvaatimukset
  • Ei ole täyttänyt 70 vuotta
  • On henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva taksinkuljettajaksi
Pätevyysvaatimusten täyttyessä paikallinen poliisiviranomainen myöntää taksinkuljettajan ajoluvan viideksi vuodeksi kerrallaan.

Näiden vaatimusten lisäksi taksin tilausvälitysyhtiöillä voi olla vaatimuksena suorittaa oma kurssinsa taksin välitystoiminnasta ja siihen liittyvästä taksikuljetuksen välittämisestä autoilijalle.


Pyökäri Oy, Toivonlinnantie 288, 21500 Piikkiö, Puh. 050 5677328 Mobiili