TAKSIKURSSI

Taksikurssilla saat opetusta taksinkuljettajan työhön olennaisesti liittyvistä asioista. Kurssilla noudatetaan Liikenteen turvallisuus viraston TraFin hyväksymää Taksinkuljettajan koulutusohjelmaa. Kurssilla käsitellään seuraavat asiakokonaisuudet:
  • Taksiliikenteen harjoittamiseen liittyvät säädökset
  • Liikenneturvallisuus ja taksiliikenteen turvallisuus
  • Taksinkuljettajan vastuut ja velvollisuudet
  • Asiakaspalvelu ja taksipalveluiden laatu erilaiset kuljetustarpeet ja matkustajaryhmät huomioon ottaen
  • Taksiliikenteen käytännöt ja käyttöjärjestelmät
  • Taksinkuljettajan työkyky ja työturvallisuus

Tarkemman koulutusohjelman voi ladata tästä

Taksikurssin ja kokeen suoritettuaan voi osallistua paikallistuntemuskokeeseen. Järjestämme paikallistuntemuskokeita vähintään neljä kertaa vuodessa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien asemapaikkakuntiin.


JATKOKURSSISeuraava Taksinkuljettajan jatkokurssi on 16.6.2018 Turussa.

Jatkokurssin hinta 100 € + Trafin kirjaamismaksu 17 €

Järjestämme myös taksiyhteisöille räätälöityjä jatkokursseja koko valtakunnan alueelle. Mikäli teillä on tarvetta taksinkuljettajan jatkokoulutuksen järjestämiseen, ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä teille sopiva koulutus.


Pyökäri Oy, Toivonlinnantie 288, 21500 Piikkiö, Puh. 050 5677328 Mobiili